Blog

Păşind pe puntea de curcubeu a simbolului

Păşind pe puntea de curcubeu a simbolului

„Vă chem pe fiecare dintre voi la o reconciliere cu simbolicul, mai cu seamă sub aspectul legăturii pe care acesta o întreţine cu limbajul şi comunicarea. Vă propun să-l reintroduceţi în viaţa de zi cu zi, conferind din nou un sens ritualurilor sau reinventând acele practici simbolice unice care deschid un spaţiu mai larg, mai profund pentru relaţiile fiecăruia cu ceilalţi şi cu sine.” – ne spune J. Salome în cartea Curajul de a fi tu însuţi, iar forma în care am răspuns îndemnului său de a reveni la simbol ca la o formă de relaţionare mai profundă cu sine şi cu ceilalţi a fost Tehnica blazonului.

briza blazon (Small)

Cunoaşte-te pe tine însuţi! spune dictonul antic, postulând ideea că fiinţa umană este o lume în sine care, la scară redusă, are toate atributele universului.  Ghidând copiii înscrişi în Programul Briza în acest demers de cunoaştere şi autocunoaştere, am parcurs alături de ei toate etapele creării blazoanelor personale, alternând momentele de discuţii cu cele de lucru individual.

Pentru a pune împreună ceea ce este în afară cu ceea ce este înăuntru şi pentru a găsi răspunsuri la întrebările legate de misterul vieţii, omul a creat imagini al căror sens era acela de „punte”, de „pasaj de trecere” sau „curcubeu de reprezentări lansate către realitate”, aşa cum îl numeşte Jaques Salome în cartea amintită.

Până când omul s-a rupt de funcţia pe care o aveau miturile şi a aderat la un stil de viaţă bazat pe raţiune, simbolicul făcea parte din viaţa cotidiană, iar cheile oferite de acest tip de relaţionare permitea un alt fel de cunoaştere.

Simbolul este un semn de recunoaştere, iar puterea lui constă în aceea că face legătura şi pune laolaltă concretul cu subtilul, vizibilul cu invizibilul, prezenţa cu absenţa. În sensul lui primordial şi practic, „symbolon” era un beţişor de lemn, metal sau ceramică pe care două persoane ce urmau să se despartă îl rupeau în două, fiecare urmând să ia o parte. Astfel, jumătatea fiecăruia suplinea absenţa celuilalt, iar la întâlnire, reconstrucţia obiectului putea dovedi existenţa relaţiei. Aşadar, simbolul separă şi uneşte în acelaşi timp, este un întreg format dintr-o parte concretă, sensibilă şi vizibilă şi o altă parte, absentă şi invizibilă.

blazondd (Small)

Partea invizibilă, absentă a simbolului, este sensul cu care acesta este încărcat, iar sensul acesta ţine de cel care apelează la un semn şi-l transformă în simbol. Fiecare dintre noi putem transforma semnele în simboluri, iar sensurile lor sunt valabile la nivel personal, în relaţie cu noi înşine, dar şi cu lumea.

Simbolul are puterea de a unifica, de sintetiza, el trimite  „dincolo”, într-o manieră în care niciun cuvânt nu o poate face.

Formula pe care am ales-o în demersul nostru a fost aceea a unui blazon cu patru cadrane, reprezentând:
1.      Animalul preferat/ care ne inspiră
2.      Elementul vegetal care ne reprezintă
3.     
Peisajul sau forma de relief preferată
4.  Elementul care ne provoacă frică sau sentimentul de vulnerabilitate (acest aspect a fost ales tocmai pentru a nu exclude din propria persoană elementele ce ţin de ceea ce numim generic „negativ”, tocmai pentru a ne accepta cu lumini şi umbre şi a conştientiza că ambele sunt părţi ale întregului)

      4*. La grupa de copiii mai mici, acest cadran a fost rezervat personajului dintr-o poveste.

blazonf (Small)

Etapa de lucru efectiv la crearea blazonului a fost una trăită diferit de către fiecare copil în parte, însuşi procesul selecţiei simbolurilor ca şi reprezentarea lor prin desen fiind extrem de grăitoare pentru personalităţile lor.

M&P (Small)

Finalul acestei întâlniri a fost o expoziţie de blazoane, în care fiecare dintre participanţi şi-a prezentat propria emblemă. Împărtăşirea finală, sesiunile de întrebări şi răspunsuri care au urmat fiecare intervenţie au fost prilejuri suplimentare de interacţiune, de cunoaştere reciprocă, de sesizare a elementelor care ne deosebesc, dar mai ales ale celor care ne aseamănă. Cu toţii am identificat în noi elemente ce ţin de curaj (reprezentat prin diferite animale), dar şi de fragilitate (asemenea unor elemente vegetale) ori de frică (simbolizat de cele mai multe ori cromatic).

  blazondd2 (Small)

„Cel mai important nu este rezultatul. Cele mai importante sunt descoperirile de-a lungul drumului de căutări.” Jaques Salome